Reference

Za desítky let práce ve firmách Vodní Zdroje Bylany u Chrudimi a OHGS s.r.o. Ústí nad Orlicí vznikly tisíce  zpráv, posudků a písemných dokumentů a stovky tisíc obyvatel pije vodu, kterou jsme pomohli dostat do domácností, vesnic, podniků i měst. O některých skutečných raritách a nejzajímavějších akcích se budete postupně dočítat v rubrice Zápisky vesnického geologa.

Mezi reference naší firmy ale patří i desítky postupně vychovávaných odborníků v oboru hydrogeologie, členové České asociace hydrogeologů, pracovníci vodoprávních a stavebních úřadů často používají naše metodiky týkající se budování studen, vrtů pro tepelná čerpadla, stanovování ochranných pásem vodních zdrojů a vsakování srážkových a odpadních vod do půdních vrstev a vodárenské společnosti již vědí, jak optimalizovat a provozovat jímací objekty podzemní vody bez negativního vlivu na místní vodní a na vodu vázané ekosystémy. Pokud i Vás problematika aplikované hydrogeologie blíže zajímá anebo potřebujete metodicky nasměrovat k řešení Vašich potřeb, nalistujte rubriku Metodika a praktická aplikace vodního a stavebního práva.

Jenomže největší reference naší firmy není o odbornosti, ale o přístupu k zákazníkovi a k jeho požadavkům. Největší odměnou pro nás totiž nejsou peníze, ale pocit, že jsme jednotlivcům pomohli a pro společnost posunuli hranice lidského umu a pochopení tajů zemských hlubin alespoň o maličký kousek dále. Potom se sama naplní lidová moudrost, že za dobrou práci náleží dobré peníze. Snímky z větších či jinak zajímavých akcí  uvidíte v postupně vznikající databázi Fotodokumentace našich aktivit.