O čem je dnešní geologie

Geologie vždy tak trochu voněla dobrodružstvím a dálkami  a i dnes, v době nejmodernějších technologií a přenosu prakticky všech informací, si ještě stále uchovává své tajemství. Většina geologických dějů je totiž skryta našemu přímému pozorování a jsou to právě geologové, kteří se nám snaží tajemství zemských hlubin přiblížit. Již v dávné minulosti lidé znali kámen a železo (odtud doba kamenná a železná), již ve 400 let před naším letopočtem se v Indii těžily diamanty, všichni známe zlatou horečku v Americe a byli to právě geologové, kteří přispěli k současnému rozvoji lidstva objevením ložisek, uhlí, ropy, plynu, uranu a nejnověji plynu břidličného. Jenže právě tyto nové surovinové zdroje mají i jiný, nepříznivý efekt, a to je poškozování naší planety a jejího vzdušného pláště, v míře ohrožující samu podstatu bytí na planetě Zemi. Na celém světě a samozřejmě i u nás proto dochází k razantnímu útlumu těžby nerostných surovin, zavírají se doly a klasická geologie je na úbytě.

Nastupuje však éra aplikované geologie, která má řadu podob a na rozdíl od lokání těžby nerostů se s ní setkává každý z nás. Potřebujete postavit dům? Pak vás zajímá podloží stavby. Potřebujete dům vytápět? Pak vás zajímá možnost využití té nejlevnější energie – geotermální, pomocí tepelných čerpadel. Potřebujete čistou vodu a zbavit se té špinavé? Pak potřebujete studnu a možnost vsakovat odpadní vodu do půdní vrstvy. Prostě toto je současná geologie, méně dramatická, ale stále přitažlivá, tajemná, vzrušující… 

 Skála