Konference - Podzemní vody ve vodárenské praxi 2019

6. ročník odborné konference - Podzemní vody ve vodárenské praxi

tentokrát na téma: Území vyhrazená pro odběr vody pro lidskou spotřebu

Datum a místo konání: 10. - 12. 4. 2019, Hotel Studánka, Rychnov nad Kněžnou

Uzávěrka přihlášek pro posluchače a firemní prezentace: 11. 3. 2019 nebo při naplnění kapacity sálu

Program konference naleznete zde.

Aktualizace: Sborník z konferencí 2016-2021 ke stažení

Sborník z konference PODZEMNÍ VODY VE VODÁRENSKÉ PRAXI 2021  je možné stáhnout zde (.zip 17 MB)

Sborník z konference PODZEMNÍ VODY VE VODÁRENSKÉ PRAXI 2019  je možné stáhnout zde (.pdf 29 MB).

Sborník z konference PODZEMNÍ VODY VE VODÁRENSKÉ PRAXI 2018  je možné stáhnout zde(.pdf 32 MB).

Sborník z konference PODZEMNÍ VODY VE VODÁRENSKÉ PRAXI 2017  je možné stáhnout zde (.pdf 38 MB).

Sborník z konference PODZEMNÍ VODY VE VODÁRENSKÉ PRAXI 2016  je možné stáhnout zde (.pdf 66 MB).

 

 

 

 

 

Aktualizováno: Konference - Podzemní vody ve vodárenské praxi 2016

Dobrý den,

dovolujeme si Vás pozvat na akreditovanou konferenci:

PODZEMNÍ VODY VE VODÁRENSKÉ PRAXI 2016
3. ročník odborné konference

Letošní program zaujme především pracovníky zabývající se jímacími objekty podzemní vody, optimalizací jímacích území a plánováním jejich dalšího rozvoje. Přednášky budou na témata: Bilance zásob podzemní vody a prognózy jejich vývoje - Optimalizace jímacích území, jejich provoz a ochrana - Péče o jímací objekty podzemní vody, jejich údržba, obnova, posílení. Bonusem třetího ročníku bude půldenní exkurze po zajímavých lokalitách místního hydrogeologického rajónu.

Datum a místo konání:

13. - 14. 4. 2016, Hotel Filipinum, Jablonné nad Orlicí

Uzávěrka přihlášek pro posluchače a firemní prezentace:

18.3.2016 nebo při naplnění kapacity sálu

Cíle konference: 

 Po prvním ročníku této konference v roce 2014, která šíří nastíněných problémů prokázala nezbytnost součinnosti pracovníků vodárenských společností, hydrogeologů, projektantů a úředníků státní správy při využívání a ochraně vodních zdrojů podzemní vody a po druhém ročníku této konference v roce 2015, která se zabývala dvěma mimořádně aktuálními problémy Sucho a Zemské teplo, bude nepochybně stejně zajímavý třetí ročník této konference, protože jeho připravovaný program jistě zaujme především pracovníky zabývající se jímacími objekty podzemní vody, optimalizací jímacích území a plánováním jejich dalšího rozvoje.

Tak jako při prvních dvou ročnících konference, tak i na konferenci 2016 vystoupí naši přední odborníci jak z vysokých škol a výzkumné sféry, tak z vodárenské a hydrogeologické praxe a bonusem třetího ročníku bude půldenní exkurze po lokalitách hydrogeologickém rajónu 4260 Kyšperská synklinála (artéské vrty, sanace podzemních vod hlubšího oběhu, regionální monitoring, likvidace nevyužívaných objektů).

Program konference: 

13. 4. 2016 středa

8,30 – 10,00 příjezd, prezence, ubytování
10,00 – 10,30 Zahájení konference a úvodní referáty

10,30 - 12,00 První přednáškový blok - Bilancování zásob podzemní vody

10,30 – 11,00 RNDr. Renata Kadlecová:
Shrnutí výsledků projektu Rebilance zásob podzemních vod  

11,00 – 11,30 RNDr. Martin Milický, Ing. Jan Uhlík Ph.D.:
Využití hydraulických modelů pro bilancování a stanovení využitelného množství podzemní vody, prognóza suchého období

11,30 – 12,00 Doc. Ing. Naďa Rapantová, CSc., Ing. Jiří Beránek:
Data nezbytná pro bilancování zásob podzemní vody a pro zpracování prognózy jejich změn
 

12,00 – 13,30 oběd

13,30 – 18,00 Druhý přednáškový blok - Údržba a obnova jímacích území

13,30 - 14,00 RNDr. Svatopluk Šeda:
Optimalizace jímacích území podzemní vody nemá alternativu

14,00 – 14,30 RNDr. Daniel Smutek:
Péče o historické vrtané studny, možnosti jejich údržby, přestavby nebo náhrady

14,30 – 15,00 Mgr. Petr Nakládal:
Geogynekologie, aneb nová metoda sanace starých a havarovaných vrtů

15,00 – 15,30 Rudolf Lidařík:
Regenerace vrtaných a šachtových studen

15,30 – 16,00 Odpolední občerstvení

16,00 – 16,30 Ing. Rudolf Kalousek, RNDr. Svatopluk Šeda:
Stav gravitačních pramenišť a péče o ně

16,30 – 17,00 Ing. Radomír Foukal:
Poznatky z čištění jímacích zářezů

17,00 – 17,30 RNDr. Martin Procházka, RNDr. Petr Kvapil:
Nové postupy diagnostiky jímacích vrtů a optimalizace jejich cílené regenerace

17,30 - 18,00 JUDr. Zdeněk Horáček, Ph.D.:
Vlastnictví průzkumných vrtů, studen a jiných vodních děl nacházejících se na cizím pozemku

19,00 - Večeře a společenský večer

14. 4. 2016 čtvrtek

8,30 – 12,00 Třetí přednáškový blok - zajímavosti z praxe 

8,30 – 9,00 RNDr. Petr Čížek:
Stanovení množství vody pro neveřejnou spotřebu v dosahu jímacích území podzemní vody pro veřejnou potřebu

9,00 – 9,30 RNDr. Jiří Sedlák, RNDr. Ivan Gnojek, RNDr. Zuzana Skácelová, RNDr. Oldřich Levý:
Geofyzikální průzkum pánevních struktur jako nedestruktivní a nerizikový způsob poznávání geologické stavby území

9,30 – 10,00 Mgr. Petr Ferbar, Ing. Mgr. Bohumír Šraut:
Péče o zdroje podzemních vod z pohledu správce povodí

10,00 – 10,30 Dopolední občerstvení

10,30 – 11,00 Ing. Zdeněk Hradil, RNDr. Petr Čížek:
Technologie hloubení a vystrojování jímacích a monitorovacích vrtů ve vícekolektorových zvodnělých systémech

11,00 – 11,30 Mgr. Dana Havlin Novakova, Ph.D.:
Připravovaná vyhláška o umísťování jaderných zařízení a její možná aplikace ve vodárenské praxi

11,30 – 12,00 Závěr konference
12,00 – 13,00 Oběd a odjezd účastníků nezúčastňujících se exkurze

13,00 – 16,30 Exkurze s návštěvou těchto lokalit:

  • Jablonné nad Orlicí - prohlídka jímacího území Lubník znečištěného chlorovanými uhlovodíky
  • Letohrad - prohlídka přetokového vrtu LT-2 s vydatností 70 l/s a místa přirozeného odvodnění hydrogeologické struktury na kyšperském zlomu v množství cca 150 l/s
  • Písečná - prohlídka lokality s několika desítkami sanačních vrtů a problematika jejich dalšího osudu

16,30 – 17,00 Návrat do Jablonného nad Orlicí a odjezd

Na konferenci bude možno zakoupit publikaci Ing. Zdeňka Hradila: "Vrtání ponornými kladivy, což je praktický průvodce touto novou technikou a technologií".

Organizační pokyny:

·      Předběžné přihlášky k přednesení příspěvku zasílejte do 20. 1. 2016 na seda@fingeo.cz
·      Abstrakty předběžně přihlášených příspěvků zasílejte písemně nebo elektronickou poštou do 15. 2. 2016 na seda@fingeo.cz
·      Příspěvky k prezentaci budou vybrány odbornými garanty a výsledky výběru budou uchazečům sděleny do 29. 2. 2016
·      Termín dodání vybraných příspěvků do 15. 3. 2016. Tyto příspěvky budou zařazeny do elektronického sborníku
·      Termín odeslání závazných přihlášek pro posluchače je do 18. 3. 2016 viz přihláška na http://www.studioaxis.cz/
·      Termín odeslání závazných přihlášek pro firemní prezentace je do 18. 3. 2016 na studio@studioaxis.cz

Pořadatelé:
Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a. s.
FINGEO s.r.o., Ústí nad Orlicí
STUDIO AXIS spol. s r.o., Praha

Odborná záštita:
Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR
České asociace hydrogeologů

Za aktivní účasti:
senátora Petra Šilara

Mediální partneři:
Časopis SOVAK
Časopis Vodní hospodářství

Odborní garanti:
RNDr. Svatopluk Šeda
RNDr. Josef Vojtěch Datel, PhD.
RNDr. Martin Milický
RNDr. Renata Kadlecová

Organizační garant - přihlášky a informace pro posluchače a prezentace:
STUDIO AXIS, spol. s r.o. - Centrum vzdělávání ve stavebnictví
Argentinská 286/38, 170 00 Praha 7 - Holešovice
Tel.: 234 221 123 - 124
Fax: 234 221 125
E-mail: studio@studioaxis.cz
http://www.studioaxis.cz


Cena pro posluchače:
Poplatek za účast na konferenci (bez ubytování) je 3.500,-Kč včetně DPH 21% za osobu a zahrnuje veškeré organizační výdaje, texty přednášek v elektronické formě, občerstvení o přestávkách, 2x oběd, 1x večeři a náklady na exkurzi.
Daňový doklad vystavíme do 15 dnů po platbě. Při neúčasti přihlášené osoby poplatek nevracíme. Je možné vyslat náhradníka.
Každý účastník obdrží ZDARMA STUDIJNÍ PODKLADY a OSVĚDČENÍ O ABSOLVOVÁNÍ.

Cena za firemní prezentaci:
Poplatek za prezentaci firmy vlastním reklamním panelem je 2.500,-Kč včetně DPH 21% a zahrnuje pronájem místa pro umístění vlastního panelu, roletky apod. ve vstupní hale po oba dny konference. Poplatek nezahrnuje vstupné na konferenci. V případě zájmu nám prosím zašlete závaznou objednávku s uvedením fakturačních údajů na náš e-mail: studio@studioaxis.cz

Uzávěrka přihlášek pro posluchače a firemní prezentace:
18. 3. 2016 nebo při naplnění kapacity sálu

Podrobné informace ke konferenci a ubytování a elektronickou přihlášku pro posluchače najdete na webu pořadatele: http://www.studioaxis.cz/

nebo přímo na stránce konference:

http://www.studioaxis.cz/index.asp?menu=691&record=15468

Ubytování:

Ubytování si objednává a hradí předem každý účastník konference individuálně:
Hotel Filipinum***, Aloise Hanuše 141, 561 64 Jablonné nad Orlicí
Tel.: 465 641 888  /  Mobil: 602 694 111  /   E-mail: hotel@filipinum.cz 
www.filipinum.cz

Při rezervaci ubytování je nutné nahlásit, že jste účastníci konference !

Konference je akreditována v programu Celoživotního vzdělávání ČKAIT a u MV pro vzdělávání úředníků veřejné samosprávy.

 Za celý přípravný tým konference se na Vás těší:

RNDr. Svatopluk Šeda - FINGEO s.r.o.
Ing. Bohuslav Vaňous - Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a. s.
Ing. Petr Dolejš - STUDIO AXIS, spol. s r.o.

STUDIO AXIS, spol. s r.o. 
Argentinská 286/38, 170 00 Praha 7 - Holešovice
Tel.: 234 221 123 - 124
Fax: 234 221 125
http://www.studioaxis.cz